Bouwpunt mini-site
De wind is gratis, waarom zou u hem niet gebruiken???

Hoe werkt het


Werking van kleine windturbines

Een ingebouwde generator zet de mechanische rotatieenergie om in elektriciteit. Deze energie wordt naar de omvormer gestuurd (te vergelijken zoals bij fotovoltaïsche zonnepanelen) waar gelijkspanning in bruikbare elektriciteit wordt omgezet. De omvormer is gekoppeld aan het elektriciteitsnetwerk. Wordt echter op winderige dagen meer energie opgewekt dan onze dagelijkse energiebehoefte dan zal de elektriciteitsmeter in onze meterkast terugdraaien. De opbrengst is afhankelijk van het vermogen van de turbine, de hoogte van de mast en de windsnelheid. Voor het bepalen ervan is op de eerste plaats het windaanbod een bepalende factor. Dit aanbod wordt vastgelegd in een windplan. Als men Vlaanderen als voorbeeld neemt, kan men daaruit afleiden dat wij een gemiddelde windsnelheid hebben van 4,5 m/s op jaarbasis. Naast het windaanbod spelen ook nog het vermogen van de turbine en de hoogte van de mast een rol voor het berekenen van de opbrengst. Het is mogelijk om een kleine windturbine op een gebouw (bijvoorbeeld een kantoorgebouw of flat) te plaatsen of naast een gebouw op een mast.


Welke soorten

We onderscheiden twee types van windmolens, namelijk deze met de verticale as en deze met de horizontale as. De windmolens met de verticale as zijn uiterst geschikt voor in steden waar er veel onregelmatige windstromen zijn. Bij dit type is de draai-as van de rotorbladen verticaal en is er dus geen oriëntatie volgens de windrichting vereist. De meest gekende modellen zijn de Savonius en Darrieus. Bij de windmolens met horizontale as ligt de draai-as van de rotorbladen horizontaal. De rotorbladen draaien verticaal rond. Het rendement van deze windmolens is hoger dan met deze met een verticale as. Het is echter belangrijk dat deze molens voldoende groot (hoog) zijn zodat ze minder last hebben van onregelmatigheden in het landschap en van wervelwinden.