Bouwpunt mini-site
Wil u af van uf gas of mazout factuur? Het kan!!!

Hoe werkt hetHet werkingsprincipe is als volgt: aan de warmtebron wordt warmte onttrokken, aan het warmteafgiftesysteem wordt warmte afgegeven. Een warmtedragend medium of het koelmiddel stroomt tussen de warmtebron en het warmteafgiftesysteem. Om een warmtepompcyclus te doorlopen zijn volgende elementen nodig:  een verdamper: Het warmtedragend medium verdampt op lage druk en neemt warmte op vanuit de 'koude' warmtebron. Er zijn drie types van verdampers of warmtewisselaars: lucht, water of grond. Het koelmiddel gaat over naar de gasvormige fase.          

een compressor: De compressor zuigt de gassen uit de verdamper en drukt de koelvloeistof samen. Hierdoor stijgt de temperatuur. De compressor pompt de calorieën door de koelkring.         

een condensor:  De gassen onder hoge druk en op hogere temperatuur condenseren. De condensor (de tweede warmtewisselaar) geeft de warmte terug af aan een verwarmingssysteem. Met deze warmte kan je een ruimte verwarmen. Het koelmiddel wordt opnieuw vloeibaar en koelt af.           

een ontspanner: De ontspanner is nodig om de cyclus te herstarten. Hij brengt het koelmiddel van de hoge naar de oorspronkelijke, lage druk terug. 

De compressor is het enige onderdeel van de warmtepomp dat elektriciteit verbruikt. Hierdoor is de compressor een belangrijke determinant voor het rendement van een warmtepomp. 

Een warmtepomp werkt op elektriciteit maar toch is er één belangrijk verschil met elektrische verwarming. Een warmtepomp gebruikt de energie niet om warmte op te wekken, maar om warmte over te dragen. Dit levert een veel hoger rendement op dan elektrische verwarming. Een elektrische radiator of accumulatiekachel zet 1 kW elektriciteit om in 1 kW warmte. Bij een warmtepomp is dat minstens 3 kW warmte voor 1 kW elektriciteit (=het opgenomen vermogen).