Bouwpunt mini-site
G&D Energy helpt u bij het aanvragen van uw premie

Subsidie aanvragen

Een premie aanvragen in 5 stappen

1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

2. Vul het aanvraagformulier onderaan deze pagina duidelijk en volledig in en onderteken het.

3. Laat, indien gevraagd, de aannemer of verkoper het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen.

4. Voeg een kopie van de factuur of de facturen bij de aanvraag, met vermelding van de gegevens gevraagd in de actievoorwaarden. Indien de gevraagde gegevens niet worden vermeld, kan niet overgegaan worden tot de uitbetaling van de premie.

5. Bezorg dit alles tijdig aan: Infrax REG-afdeling, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken. 


Afhandeling van de premie

De REG-afdeling van Infrax verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Infrax een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Infrax geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur de premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande facturen en attest. Zo kunnen we uw premie sneller uitbetalen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Infrax de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken


Download hier uw aanvraagformulier