Bouwpunt mini-site
Wij zetten de volgende stap richting een groene en duurzame toekomst. Wij evolueren naar Energreen, Your Powerhouse.

Elektriciteit wordt komende jaren veel duurder

Toegevoegd op Oct 17, 2014

De Standaard

De prijs van elektriciteit kan de komende jaren heel snel stijgen, waarschuwt het Federaal Planbureau. Door de grote investeringen die nodig zijn in de sector kunnen de productiekosten van stroom binnen zes jaar al meer dan 60 procent hoger liggen. Dat zou de factuur voor kleinverbruikers met ongeveer een kwart de hoogte in jagen.

Die prijsstijging is nodig om grote investeringen te doen en zo de sluiting van de kerncentrales en investeringen in groene energie op te vangen. Het Planbureau becijferde in een driejaarlijks rapport dat er daarvoor tegen 2030 een investering van 31 miljard euro nodig is, Dat bedrag ligt zo hoog omdat er voor zon- en windenergie telkens back-up nodig is in geval van ongunstige weersomstandigheden.

In de twintig jaar daarna is er nogmaals 31 miljard euro nodig Tegen 2050 moet ons elektriciteitspark uiteindelijk bestaan uit zowat de helft hernieuwbare energie en de helft aardgascentrales. Daarnaast kan nog steeds een deel worden aangekocht in het buitenland.

'Bij ongewijzigd beleid kunnen de productiekosten van elektriciteit in 2020 al meer dan 60 procent hoger liggen', zegt onderzoekster Danielle Devogelaer van het Planbureau. 'De evolutie kan enkel worden afgeremd door bepaalde centrales langer open te houden of door de vraag aanzienlijk te laten dalen.'

Het onderzoek hield wel nog geen rekening met een eventuele verlenging van de levensduur van Doel 1 en Doel 2 tot 2025. De nieuwe regering heeft echter in het regeerakkoord opgenomen dat de kerncentrales van Doel 1 en 2 tot dan worden opengehouden als de beschadigde reactoren in Doel en Tihange buiten gebruik blijven. Eerder had de regering-Di Rupo beslist om ze volgend jaar al te sluiten.

Rekening kwart hoger

Uiteraard zal een stijging van de productiekost zich ook vertalen in een hogere rekening voor de kleinverbruikers. De stijging daar zal echter lager zijn dan de in de studie genoemde 60 procent. Want die stijging heeft alleen betrekking op de productiekosten, die minder dan de helft van de factuur uitmaken. Het grootste deel bestaat immers uit de kosten voor het gebruik van het netwerk, en allerlei taksen. Een stijging van 60 procent van de component productie zou zich dus vertalen in een totale stijging van de factuur van ongeveer een kwart.

Meer vraag

De vraag naar elektriciteit blijft volgens de vooruitzichten licht stijgen, met een jaarlijkse groeivoet van 0,2 procent tot 2025 en 0,7 procent daarna.

De energieproducenten hebben nu vooral nood aan een langetermijnvisie van de overheid, concludeert het Planbureau. De studie lag niet op tafel bij de regeringsonderhandelingen.