Bouwpunt mini-site
Wij zetten de volgende stap richting een groene en duurzame toekomst. Wij evolueren naar Energreen, Your Powerhouse.

Energie-factuur 200 € duurder

Toegevoegd op Apr 12, 2015

prijsstijging

Duurdere energie

De energiefactuur wordt 100 euro duurder door de invoering van de vennootschapsbelasting voor Eandis en Infrax. "Overheid stuurt de factuur opnieuw naar gezinnen", reageert Rob Beenders op het nieuws dat Eandis sinds 1 januari meer belastingen moet betalen en die wil doorrekenen aan haar klanten.

"De verhoging van de factuur komt bovenop de afschaffing van de gratis stroom. Die twee maatregelen samen zorgen voor een verhoging van 200 euro", schat Rob Beenders.

Als gevolg van een beslissing van de federale regering dienen Eandis en Infrax vanaf 1 januari 2015 vennootschapsbelasting te betalen. Voor Eandis betekent dat 104,6 miljoen euro voor dit jaar. Eandis is nu van plan om dat bedrag door te rekenen aan haar klanten.

"De federale regering wist dat ze met die vennootschapsbelasting de stroomgebruikers op kosten zou jagen. Eandis werkt nu eenmaal volgens het cost plus-model, waarbij de kosten als basis dienen voor de eindfactuur. Als de federale regering de kosten verhoogt, dan verhoogt ze de kosten voor de consument. Ze weten dat", reageert Johan Vande Lanotte.

"De vorige regering leverde inspanningen om de energiefactuur te doen dalen. Nu is men dat helemaal ongedaan aan het maken", hekelt Johan Vande Lanotte.

"De regering moet nu een uitzondering maken of eerlijk zijn en toegeven dat de mensen meer moeten betalen voor hun stroom", besluit Johan Vande Lanotte.

Investeren in zonne-energie is de enige oplossing voor de steeds duurder wordende energie prijzen.

G&D Energy team.