Bouwpunt mini-site
Wij zetten de volgende stap richting een groene en duurzame toekomst. Wij evolueren naar Energreen, Your Powerhouse.

Zonnepanelen zijn intussen voldoende rendabel zonder overheidssteun

Toegevoegd op Jan 17, 2014

De subsidies voor nieuw geplaatste zonnepanelen worden vanaf 1 februari volledig stopgezet. 'Zonnepanelen zijn intussen voldoende rendabel zonder overheidssteun', zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A).

Het stopzetten van de subsidies vanaf 1 februari geldt voor alle particulieren die na 1 januari 2013 zonnepanelen op het dak van hun woning plaatsten, luidt het op het kabinet van Van den Bossche.

Deze eigenaars kregen tot nog toe voor hun geproduceerde energie groenestroomcertificaten uitbetaald. De Vlaamse overheid wilde deze mensen op die manier een rendement van 5 procent garanderen op hun dure installatie. Het rendement - meer dan op een spaarboekje - moest ook dienen om het grote publiek aan te moedigen zonnepanelen te plaatsen.

Goedkoper én beter

Maar uit de recentste berekeningen van het Vlaams Energieagentschap (VEA) blijkt dat het plaatsen van zonnepanelen ook zonder subsidies intussen veel geld opbrengt. Zonnepanelen zijn een pak goedkoper geworden, en veel performanter: ze wekken meer energie op dan panelen van de eerste generatie. En ook de netvergoeding die eigenaars van zonnepanelen moesten betalen, is intussen weggevallen. Daarom worden de subsidies nu stopgezet en wordt vermeden dat er wordt 'overgesubsidieerd', wat in het verleden tot veel kritiek leidde.

Voor minister Freya Van den Bossche is daarmee het bewijs geleverd dat de hervorming van de groene stroom nu al vruchten afwerpt. Zonnepanelen zijn voortaan ook rendabel zonder overheidssteun. Dat betekent dat we de consument meer groene stroom kunnen geven voor minder geld.