Bouwpunt mini-site
Wij zetten de volgende stap richting een groene en duurzame toekomst. Wij evolueren naar Energreen, Your Powerhouse.

Zonnepanelen verpulveren alle records in juli

Toegevoegd op Sep 9, 2013

Zonne-energie bereikt in juli hoogtepunt in nationale energiemix. Op bepaalde momenten werd zo'n 22% van de ogenblikkelijke vraag gedekt.

Elia publiceert sinds begin dit jaar cijfers over de verwachte en geschatte werkelijke elektriciteitsproductie door fotovoltaïsche panelen in België. Daaruit blijkt dat in de maand juli alle records gebroken zijn.

'Gezien de relatief lage vraag in deze vakantieperiode heeft het aandeel van zonne-energie in de energiemix zijn hoogtepunt bereikt in de maand juli, zowel gemiddeld als voor de ogenblikkelijke vermogenproductie, beschouwd op kwartierbasis', laat Elia weten.

De absolute piek blijft naar verluidt echter die van april 2013 met een ogenblikkelijke kwartuurproductie die 82,42% van het geïnstalleerde vermogen bereikte. In juli was dat 77,92%. Hier bestaat een eenvoudige verklaring voor, laat Elia weten: 'de hogere gemiddelde temperatuur in juli heeft een negatief effect gehad op het rendement van de fotovoltaïsche cellen'.

Door het gecumuleerde effect van de relatief lage vraag tijdens de vakantieperiode en een hoge fotovoltaïsche productie heeft de opwekking van zonne-energie op bepaalde momenten in juli daarentegen zo'n 22% van de ogenblikkelijke vraag gedekt: niet minder dan 2GW op het totaal van 9GW.

Op 7 juli heeft de fotovoltaïsche productie het meeste energie geleverd gemeten over heel de dag (+/- 18 GWh), terwijl de hoogste ogenblikkelijke waarde op kwartierbasis twee dagen later gemeten werd, op 9 juli (zo'n 77,92% van het geïnstalleerde fotovoltaïsche vermogen).