Bouwpunt mini-site
Wij zetten de volgende stap richting een groene en duurzame toekomst. Wij evolueren naar Energreen, Your Powerhouse.

Heffing Chinese zonnepanelen

Toegevoegd op Jun 4, 2013

Vanaf donderdag hanteert de Europese Unie voor een periode van zes maanden tijdelijke antidumpingheffingen op de import van Chinese zonnepanelen en onderdelen. De eerste twee maanden blijft de heffing wel beperkt tot 11,8 procent. Dat biedt volgens eurocommissaris voor Handel Karel De Gucht enige ruimte voor onderhandelingen met de Chinezen.
Op voorstel van De Gucht bekrachtigde de Europese Commissie vanmiddag de beslissing om vanaf 6 juni voorlopige heffingen in te voeren op de Chinese import. De eerste twee maanden wordt een tarief van 11,8 procent gehanteerd. Nadien stijgt het tarief tot 47,6 procent. Begin december moet Europa vervolgens beslissen of er permanente heffingen ingevoerd worden voor een periode van vijf jaar.

Twee redenen verklaren volgens De Gucht waarom de Commissie het tarief gefaseerd wil optrekken. Een al te hoge heffing vanaf dag één zou de markt kunnen ontwrichten. Maar de lagere heffing tot begin augustus biedt de Chinezen ook een 'window of opportunity' om prijsvoorstellen aan te dragen. De Belgische eurocommissaris beklemtoonde immers meermaals dat hij nog steeds een "amicale" oplossing nastreeft.

Dumpingprijzen
Volgens De Gucht toonde het onderzoek van de Europese Commissie aan dat de Chinese leveranciers hun zonnepanelen aan dumpingprijzen op de Europese markt slijten. De prijzen liggen liefst 88 procent lager dan wat als een eerlijke prijs kan worden beschouwd, zo stipte hij aan. De overcapaciteit in China is de oorzaak. De Chinezen produceren ongeveer 150 procent van de wereldwijde vraag naar zonnepanelen.
G&D Energy
Wat betekent dit nu concreet voor de zonnepanelen van G&D Energy. Heel simpel, niks. Doordat G&D Energy werkt met enkel Europese zonnepanelen van SCHUCO vallen deze buiten de Chinese heffing. De zonnepanelen PS60 van SCHUCO worden volledig gefabriceerd in Duitsland. Hierdoor zullen de prijzen voor deze panelen dan ook niet stijgen.