Bouwpunt mini-site

Thuisbatterij

Toegevoegd op Oct 30, 2018

De populariteit in zonnepanelen heeft geleid tot de opkomst van een nieuwe technologie: zonnepanelen opslag door middel van batterijen. Deze batterijen slaan overtollige stroom op wanneer de zon pal op het zuiden gericht staat op jouw panelen, zodat op momenten waar weinig of geen zonnestroom kan worden opgewekt zoals bewolkte dagen of 's nachts, een woning toch gebruik kan maken van de zonnestroom.
Batterij-opslag heeft nog steeds niet de massamarkt bereikt maar mede door bedrijven zoals Tesla met de Powerwall winnen ze sterk aan populariteit, ook in onze regio. Heel wat installateurs bieden nu ook batterij-opslag aan. En terecht, de utopie om volledig onafhankelijk (off-grid) te worden van een energieleverancier is zeer aantrekkelijk, vooral met de verder stijgende energieprijzen. Daarnaast worden batterijen alsmaar interessanter met de opkomst van de elektrische wagen, waar de energie welke uit de zon wordt gewonnen 's nachts de auto oplaadt.
In de Verenigde Staten en vooral Australië worden momenteel meer zonnepanelen installaties met batterijen geplaatst dan zonder. Ook in Europa verwachten we dat dit binnen enkele jaren het geval zal zijn, zeker wanneer batterijen betaalbaarder worden.

Zonnepanelen en batterijen
Vooraleer je verder kijkt naar batterij-opslag en of deze technologie geschikt is, is het goed te verstaan hoe batterijen werken en dit samen met een zonnepanelen installatie.

Bij een klassieke zonnepanelen installatie wordt stroom opgewekt uit de zonnepanelen. Deze stroom wordt in de omvormer omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom zodat deze compatibel is met de huishoudtoestellen. Deze stroom wordt direct gebruikt door de toestellen. De stroom welke niet gebruikt is, wordt op het elektriciteitsnet geïnjecteerd. Wanneer de zonnepanelen meer opbrengen dan de stroom welke verbruikt word, ziet u de teller terugdraaien, dit is een vorm van subsidie.

Wanneer u meer stroom opwekt dan verbruikt, wordt u niet voor deze stroom vergoed. Bijvoorbeeld, een zonnepanelen systeem levert op jaarbasis 4000 kWh maar uw verbruik ligt op 3500kWh, dan verliest u 500kWh aan stroom. Hier is waar een batterij-opslag systeem interessant is.

Wanneer u een batterij-systeem voorziet in de installatie, wordt de overtollige stroom hier opgeslagen direct uit de zonnepanelen. Wanneer het verbruik hoger ligt dan de opbrengst, wordt deze extra stroom gebruikt uit het batterij systeem en niet het elektriciteitsnet. Dit maakt off-grid wonen een mogelijkheid. Enkel wanneer de batterij leeg is en er geen zonnestroom wordt opgewekt wordt energie uit het elektriciteitsnet afgenomen.

Zonnepanelen generen de grootste opbrengst wanneer u meestal niet thuis bent overdag. De meeste elektriciteit wordt 's avonds verbruikt, met een batterij wordt de energie welke normaal terug op het net geïnjecteerd opgeslagen en dus ook effectief door u verbruikt wanneer u 's avonds thuis bent.


bron: https://zonnepanelenenergie.be/zonnepanelen/batterijen