Bouwpunt mini-site
Wij zetten de volgende stap richting een groene en duurzame toekomst. Wij evolueren naar Energreen, Your Powerhouse.

Stroom fors duurder bij fusie Infrax-Eandis

Toegevoegd op Jun 10, 2013

Als de Vlaamse regering haar zin krijgt en de twee Vlaamse distributienetbeheerders Infrax en Eandis fuseren, zullen Limburgse gezinnen en bedrijven fors meer gaan betalen voor hun elektriciteit. In het slechtste scenario zal de factuur tot 30 procent stijgen.
Infrax en Eandis transporteren elektriciteit over het laagspanningsnet tot in woningen en bedrijven. Ze rekenen daarvoor een netvergoeding aan. Die is goed voor gemiddeld 40 procent van uw elektriciteitsfactuur. 93 Vlaamse gemeenten (waaronder 43 Limburgse) doen dit via Infrax, de overige 215 via Eandis.
Opdat de consument de elektriciteitsprijzen beter zou kunnen vergelijken, wil de Vlaamse regering dat beide maatschappijen fuseren en één nettarief voor heel Vlaanderen invoeren. Dat zou nadelig zijn voor Limburg omdat Infrax hier het laagste nettarief van Vlaanderen hanteert.
Omdat onze provincie bij een fusie beslissingsrecht verliest aan Vlaanderen, zijn Infrax en politiek Limburg tegen. Maar zonder fusie zal de elektriciteitsfactuur ook fors stijgen.
Eandis en Infrax mogen vanaf volgend jaar hun nettarieven verhogen. Voorts blijft een akkoord uit over de 'solidariseringsbijdrage' van 22 miljoen euro die Eandis moet betalen omdat Infrax verhoudingsgewijs te veel groenestroomcertificaten moet opkopen.
Volgens berekeningen kan de factuur voor Limburgse gezinnen daardoor vanaf 1 januari 2015 tot 30 procent stijgen.