Bouwpunt mini-site
Wij zetten de volgende stap richting een groene en duurzame toekomst. Wij evolueren naar Energreen, Your Powerhouse.

Werkzaamheden tijdens COVID-19

Toegevoegd op Mar 19, 2020

Foto

Beste klanten & partners,


Gezien de moeilijke omstandigheden waarin we ons allen nu bevinden had ik jullie graag toegelicht hoe we momenteel binnen G&D Energy omgaan met deze crisis.

Binnen G&D Energy hebben we de adviezen van de FOD volledig in acht genomen met betrekking tot onze medewerkers die niet van thuis uit kunnen werken (voornamelijk onze mensen op de werf).
We hebben extra vervoer geregeld voor individuele verplaatsingen naar de werven en de nodige maatregelen naar social distance getroffen. Deze maatregelen hebben we ook afgetoetst
bij Constructiv, dewelke toezien op de veiligheid, het welzijn en de gezondheid op de bouwplaats en zijn volledig goedgekeurd om verder te kunnen werken.

We trachten vanuit G&D Energy zoveel mogelijk het normale verloop van de werken na te streven, zodat dadelijk ook jullie werkzaamheden kunnen aansluiten en we na deze moeilijke periode ook zo weinig mogelijk gaten krijgen.
Makkelijk zijn deze omstandigheden niet en we stellen hier uitdrukkelijk de gezondheid van ieder van ons voorop, maar proberen zo de economische zijde voor iedereen ook onder controle te houden.

We zijn allemaal verbonden met elkaar, we zijn allemaal schakels in de ketting en dus ook afhankelijk van elkaar. We vragen jullie dan ook om steeds minstens 2 m afstand te houden van onze plaatsers en het contact met hen tot het strikt minimum te beperken.

Alvast bedankt en take care.

Vriendelijke groeten,

Gert Geraerts
Zaakvoerder