Bouwpunt mini-site
Wij zetten de volgende stap richting een groene en duurzame toekomst. Wij evolueren naar Energreen, Your Powerhouse.

Wat kan ik doen als de omvormer afslaat door te hoge netspanning?

Toegevoegd op Apr 24, 2019


Elke omvormer heeft een ingebouwd mechanisme dat ervoor zorgt dat hij zich automatisch loskoppelt van het net wanneer hij detecteert dat de zogenaamde 'netparameters' niet meer in orde zijn. Het gaat hierbij vooral om de spanning en de frequentie op het net. Normaal gesproken ligt de netfrequentie in Europa op 50 Hertz, en de netspanning op het laagspanningsnet rond de 230 Volt.

De limietwaarden waarbij de omvormer zich van het net moet loskoppelen, zijn wettelijk bepaald en zijn voor ieder land anders. Voor België zijn deze normen gedefinieerd in de C10/11 norm.

Eén belangrijke limiet is de bovengrens van de netspanning: Wanneer de netspanning die door de omvormer wordt gemeten, boven deze waarde uitkomt, dan moet de omvormer zich loskoppelen om het net stabiel te houden. Hoewel hij technisch in staat zou zijn om gewoon door te blijven produceren.

Een omvormer die vermogen in het net injecteert, drijft altijd de spanning op het net een beetje op, net zoals een verbruikstoestel (bijvoorbeeld een wasmachine) dat vermogen afneemt, de spanning een beetje doet dalen. Het komt wel eens voor dat omvormers op zonnige momenten veel vermogen willen injecteren, terwijl er op dat moment weinig wordt afgenomen. Wanneer het elektriciteitsnet op dat moment het vermogen niet goed kan afvoeren, leidt dat tot een steeds verder oplopende spanning. De spanning kan zelfs zo hoog oplopen, dat de limietwaarde wordt bereikt waardoor de omvormer zich automatisch van het net scheidt. De omvormer vertoont dan de volgende foutcode: Netstoring (103) voor de modellen met groot display of met WebUI (Smart Screen), of: VAC BFR voor de modellen met klein display.


WIJZIGINGEN BELGIË

In juli 2011 heeft Synergrid, de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België, een update gepubliceerd van de C10/11 norm. Sindsdien zijn nieuwe grenswaarden voor de maximale netspanning van kracht en mag de omvormer tot andere spanningswaarden dan voordien aan het net gekoppeld blijven:

Op 264,5V netspanning moeten automatische scheidingssystemen (zoals in PV omvormers) zich onmiddellijk afkoppelen van het net. Indien de gemiddelde maximale netspanning, gemeten over 10 minuten, meer dan 253,0 V bedraagt, moet er eveneens afgekoppeld worden. Aan installaties van voor juli 2011, die tot nu toe nog geen problemen ondervonden, dient men op dit gebied geen wijzigingen uit te voeren. De oude waarden waren immers strenger dan de huidige.

In juni 2012 heeft Synergrid opnieuw een update gepubliceerd van de C10/11 norm, dit maal met betrekking tot de grenswaarden voor netfrequentie. Omvormers moeten vanaf een frequentie groter dan 50,2 Hz hun actief vermogen naar beneden bijstellen met 40% per Herz.


WAT KAN JE EFFECTIEF DOEN?

Veranderen van fase
Het kan wel eens gebeuren, dat in een woonwijk toevallig meerdere zonnestroominstallaties allemaal op dezelfde fase invoeren. Dit kan ertoe leiden dat de spanning op die fase hoger is dan op de andere twee. Indien mogelijk is, zou u de omvormer op een andere fase kunnen laten invoeren om problemen te voorkomen.

Melding bij netbeheerder (Fluvius)