Bouwpunt mini-site
Wij zetten de volgende stap richting een groene en duurzame toekomst. Wij evolueren naar Energreen, Your Powerhouse.

G&D Energy als eerste Limburgse bedrijf RESCERT gecertificeerd

Toegevoegd op Jun 24, 2015

RESCERT

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs

Welke voordelen?

De voornaamste troeven van een certificaat van bekwaamheid zijn:

• Bewijs dat een persoon over de nodige competenties beschikt om hernieuwbare energie-systeem te ontwerpen en te realiseren.
• Kwaliteitsgarantie: meerwaarde voor de werkgever of klant.
• Erkenning in de drie Gewesten en in de andere Europese landen.
• Zou kunnen gevraagd worden voor overheidsopdrachten.
• Vrijwillig systeem in eerste instantie, maar overheidssteun kan op termijn aan deze certificaten gelinkt worden.
• Het certificaat (fotovoltaïsche installaties) is gekoppeld met de nieuwe premie Qualiwatt in het Waalse Gewest (vanaf september 2014).
• Belangrijk criterium vanaf 2014 voor de labelling van installatiebedrijven (bv. het kwaliteitssysteem van Quest & Construction Quality).

Het G&D Energy team